Privacy Policy

Το ιδιωτικό σας απόρρητο

Το ιδιωτικό σας απόρρητο είναι σημαντικό για εμάς. Η παρούσα δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου εξηγεί ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε από εσάς, με ποιον τρόπο τα συλλέγουμε και πώς τα χρησιμοποιούμε.

Η παρούσα δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου ισχύει για όλες τις επαφές της Navitas Limited (και όλων των θυγατρικών εταιρειών της και των συνδεδεμένων οργανισμών) με εσάς και για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε σε εσάς.

Η Εταιρεία – Ποιοι είμαστε

Η Navitas Limited (η μητρική εταιρεία) είναι μια εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών της Αυστραλίας (ASX), με έδρα στο Περθ της Δυτικής Αυστραλίας.

Η Εταιρεία έχει επίσης αρκετές θυγατρικές εταιρείες και συνδεδεμένους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται ανά την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τον Καναδά, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία. Πατώντας τον σύνδεσμο που ακολουθεί, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία των θυγατρικών εταιρειών της Navitas Limited: https://www.navitas.com/students

Από κοινού θα αναφέρονται ως η «Εταιρεία»

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου, την Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της εταιρείας μας και το συναφές κανονιστικό και νομικό πλαίσιο περί προστασίας των δεδομένων.

Η παρούσα δήλωση σας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες:

 1. αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας σε σχέση με τη θυγατρική εταιρεία της Εταιρείας ή/και τον συνδεδεμένο οργανισμό με τον οποίο συναλλάσσεστε
 2. εξηγεί πώς, γιατί και πότε η θυγατρική εταιρεία ή/και ο συνδεδεμένος οργανισμός, υπό την ιδιότητά τους ως μέλη της Navitas Limited, συλλέγουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν
 3. επιβεβαιώνει ότι η θυγατρική εταιρεία της Navitas Limited ή/και ο συνδεδεμένος οργανισμός κοινοποιούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν στη μητρική εταιρεία Navitas Limited

Στοιχεία επικοινωνίας

Για τις εταιρείες στο Ην. Βασίλειο/ στην ΕΕ έχει οριστεί ένας Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer/DPO).

Για την περιοχή της Αυστραλασίας (Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Σιγκαπούρη, Σρι Λάνκα, Ινδονησία, Ταϊλάνδη και Αφρική) έχει οριστεί ένας Διευθυντής Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Manager).

Για όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία και οι οποίες βρίσκονται γεωγραφικά εκτός της περιοχής της Αυστραλασίας, του Ην. Βασιλείου και της ΕΕ έχουν οριστεί Περιφερειακοί Διευθυντές Προστασίας Δεδομένων.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγουμε για τη διεξαγωγή των εργασιών μας, καθώς και για να σας παρέχουμε μια σειρά από υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρουμε.

Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας για να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο συναλλασσόμαστε μαζί σας, δηλαδή την προσωπική σας εμπειρία, καθώς και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, παραδείγματος χάριν για να σας δώσουμε πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό σας, ενημερώσεις ασφαλείας και ενέργειες μάρκετινγκ.

Έχουμε επίγνωση της σημασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και, κατά συνέπεια, δεν χρησιμοποιούμε όσα λέτε ή γράφετε σε email, chat, κλήσεις μέσω skype/ZOOΜ ή ηχητικά mail ή στα έγγραφα, στις φωτογραφίες ή άλλα προσωπικά αρχεία σας για να σας κάνουμε λήπτη στοχευμένων διαφημιστικών μηνυμάτων.

Τι είδους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγει η Εταιρεία από εσάς;

 1. Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν με στόχο να εκπληρώσει τις νομικές, καταστατικές και συμβατικές υποχρεώσεις της και για να σας παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν.
 2. Σύμφωνα με την πολιτική της, η Εταιρεία δεν συλλέγει από εσάς δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δεν είναι απαραίτητα και δεν επεξεργάζεται τα στοιχεία σας παρά μόνον όπως προσδιορίζεται ήδη στην παρούσα δήλωση.
 3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς δύνανται να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να ταυτοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα, ιδιαίτερα μέσω αναφοράς σε ένα αναγνωριστικό στοιχείο όπως όνομα, αριθμό ταυτοποίησης, δεδομένα τοποθεσίας, έναν ηλεκτρονικό αναγνωριστικό κωδικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες όπως τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, πνευματική, οικονομική, πολιτισμική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Τι είδους ανώνυμες πληροφορίες συλλέγει η Εταιρεία από εσάς;

 1. Κατά την επίσκεψη ενός ατόμου σε έναν ιστότοπο της Εταιρείας, ο ιστότοπος ενδέχεται να συλλέξει και ανώνυμες πληροφορίες για στατιστικούς λόγους. Τα είδη ανώνυμων πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξουμε περιλαμβάνουν: διεύθυνση πρωτοκόλλου Ίντερνετ, ημερομηνία και ώρα λήψης αιτήματος από τον διακομιστή, σελίδες, έγγραφα και αρχεία που ζητούνται, το είδος του προγράμματος πλοήγησης, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται, δεδομένα που αποστέλλονται στον ιστότοπό μας μέσω ηλεκτρονικών φορμών, π.χ. όροι αναζήτησης.
 2. Οι ανώνυμες πληροφορίες δεν πρέπει να συγχέονται με την «ανωνυμία», δηλαδή την επιλογή που έχουν και μπορούν να ασκήσουν τα άτομα κατά τις συναλλαγές τους με την Εταιρεία σε σχέση με ένα συγκεκριμένο θέμα (βλ. Αρχή Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Αυστραλίας (Australian Privacy Principle/APP) αρ. 2 - ανωνυμία και ψευδωνυμία).

Χρήση δεδομένων

 1. Η Εταιρεία λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη το ιδιωτικό σας απόρρητο και δεν θα αποκαλύπτει, δεν θα κοινοποιεί ούτε θα πωλεί ποτέ τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν επιβάλλεται να το πράξει δια νόμου.
 2. Τα απόρρητα στοιχεία διατηρούνται μόνο για το απαραίτητο (και σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου) διάστημα και για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα δήλωση.
 3. Όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για να σας παράσχουμε προωθητικές προσφορές και υλικό μάρκετινγκ, είστε ελεύθερος/η να ανακαλέσετε την εν λόγω συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.
 4. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί cookies. Όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο της Εταιρείας, θα σας δίνεται η ευκαιρία να παράσχετε ή να αρνηθείτε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies.
 5. Η Εταιρεία θα ζητά πάντοτε τη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
 6. Καθώς η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για ποικίλους σκοπούς (βλ. την πιο κάτω λίστα), θα διασφαλίζει ότι μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για κάθε σκοπό για τον οποίο έχουμε την πρόθεση να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (Βλ. Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ή εν συντομία ΓΚΠΔ, Άρθρο 4 παρ. 1, εδάφιο 11).
 7. Οι βασικοί σκοποί για τους οποίους η Εταιρεία συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιλαμβάνουν τους εξής:
  1. Παροχή υπηρεσιών σε άτομα, π.χ. αποστέλλοντάς σας πληροφορίες ή απαντώντας σε ερωτήσεις
  2. Διοίκηση και διαχείριση των υπηρεσιών που παρέχονται σε υποψήφιους και υφιστάμενους φοιτητές/σπουδαστές, όπως εισαγωγή φοιτητών/σπουδαστών, εγγραφή, εκπαίδευση, τιμολόγηση, συντήρηση των συστημάτων πληροφορικής μας, εξυπηρέτηση πελατών και αποθήκευση δεδομένων
  3. Διάθεση των υπηρεσιών της Εταιρείας σε υποψήφιους, υφιστάμενους και πρώην φοιτητές/σπουδαστές, συνεργάτες και άλλους πελάτες
  4. Πρόσληψη και διαχείριση εργαζομένων και εργολάβων
  5. Σχεδιασμός, παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτίωση υπηρεσιών, όπως διεξαγωγή ερευνών αγοράς και ερωτηματολογίων και αξιολόγηση της ικανοποίησης πελατών
  6. Επικοινωνία μαζί σας για λοιπά θέματα
 8. Τα ανώνυμα δεδομένα θα χρησιμοποιούνται για τους εξής σκοπούς:
  1. Αξιολόγηση των μοτίβων χρήσης
  2. Εντοπισμός δημοφιλών περιοχών του ιστότοπου
  3. Παρακολούθηση της κίνησης του δικτύου
  4. Εντοπισμός μη εξουσιοδοτημένων αποπειρών αναφόρτωσης ή τροποποίησης πληροφοριών ή πρόκλησης ζημίας κατά άλλον τρόπο
 9. Οι πληροφορίες αυτές συγκεντρώνονται για ανάλυση και στη συνέχεια αξιολογούνται και δημοσιεύονται σε αναφορές. Με αυτόν τον τρόπο, βοηθούν στη βελτίωση και στην ανάπτυξη του ιστότοπου και των υπηρεσιών του.

Νομική βάση για τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Εταιρεία πρέπει να συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν προκειμένου να διεξαγάγει τις εργασίες της.

Επιδιώκουμε πάντοτε να εξασφαλίσουμε τη συγκατάθεσή σας σχετικά με τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Νομική βάση

Κατά Άρθρο 13 παρ. 1(γ) του ΓΚΠΔ, η Εταιρεία υποχρεούται να σέβεται το δικαίωμα των ατόμων να παρέχουν άδεια στην Εταιρεία για τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν.

Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι θα εξασφαλίζει την άδειά σας σε σχέση με τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και το πράττει μέσω απαιτήσεων συγκατάθεσης που εμπεριέχονται στα έγγραφα που θα συμπληρώνετε στο πλαίσιο των συναλλαγών σας με την Εταιρεία.

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται νόμιμα μια σειρά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο διεξαγωγής των εργασιών της. Η νομική βάση επί της οποίας θεμελιώνεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Εταιρεία περιλαμβάνει τις εξής συνιστώσες:

 1. Τη συγκατάθεση που δώσατε στην Εταιρεία για να επεξεργαστεί τα δεδομένα και τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν
 2. Την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενος/η, π.χ. την αποδοχή μιας θέσης σε ένα μάθημα
 3. Να προχωρά σε ενέργειες κατ’αίτημά σας πριν τη σύναψη μιας σύμβασης
 4. Η Εταιρεία υποχρεούται βάσει νόμου να συμμορφώνεται με τη νομική υποχρέωση που επιβάλλεται να τηρεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας
 5. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή των ζωτικών συμφερόντων ενός άλλου προσώπου
 6. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας εργασίας για το δημόσιο συμφέρον ή στο πλαίσιο μιας επίσημης εξουσίας που έχει χορηγηθεί στην Εταιρεία, δηλ. στον υπεύθυνο επεξεργασίας
 7. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη στο πλαίσιο των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ένα τρίτο μέρος, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου των συμφερόντων αυτών κατισχύουν: συμφέροντα ασφαλείας, τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας και η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από σοβαρή ζημία, όλα εκ των οποίων απαιτούν προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδιαίτερα όπου το πρόσωπο είναι παιδί

Η Εταιρεία επιδιώκει διάφορα έννομα συμφέροντα ανεξάρτητα ή/και σε συνεργασία με τρίτα μέρη, όπως ενδεικτικά:

 1. Τήρηση στοιχείων των φοιτητών/σπουδαστών
 2. Τήρηση στοιχείων του προσωπικού
 3. Μισθοδοσία
 4. Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την έκδοση και χορήγηση βίζας
 5. Διαχείριση ελέγχων επί των φοιτητών/σπουδαστών για την έκδοση άδειας φοίτησης
 6. Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της φορολογικής νομοθεσίας

Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Εταιρεία κατανοεί ότι ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα και, συνεπώς, δεσμεύεται ότι θα τα διαχειρίζεται με σεβασμό και προσοχή.

 1. Οι ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιλαμβάνουν ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως η φυλετική καταγωγή σας ή οι πολιτικές πεποιθήσεις σας. (Βλ. Άρθρο 9 ΓΚΠΔ και Αρχή Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Αυστραλίας (Australian Privacy Principle) αρ. 3).
 2. Η νομική βάση της Εταιρείας για την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (βλ. Άρθρο 9 ΓΚΠΔ και Αρχές Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Αυστραλίας (Australian Privacy Principles), Μέρη 3 και 4) προβλέπει τη λήψη της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων και τις περιπτώσεις όπου η Εταιρεία υποχρεούται βάσει νόμου ή κανονιστικής απαίτησης να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα εν λόγω ευαίσθητα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.

Περιεχόμενο

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια να εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Συγκατάθεση

 1. Δίνοντας τη συγκατάθεσή σας στην παρούσα δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου, παρέχετε στην Εταιρεία την άδεια να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ειδικά για τους αναγνωρισμένους σκοπούς.
 2. Η συγκατάθεσή σας απαιτείται προκειμένου η Εταιρεία να επεξεργάζεται αμφότερα τα είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (γενικά και ειδικά) και πρέπει:
  1. να είναι ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρη επιγνώσει
  2. να συνιστά σαφή ένδειξη των επιθυμιών σας σύμφωνα με τις οποίες εσείς, είτε μέσω δήλωσης είτε μέσω σαφούς θετικής ενέργειας, παρέχετε άδεια στην Εταιρεία
  3. να σημαίνει τη σύμφωνη γνώμη σας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από την Εταιρεία (βλ. Άρθρο 4 ΓΚΠΔ).
 3. Όπου η συγκατάθεση θα παρέχεται υπό τη μορφή γραπτής δήλωσης, όπως μέσω της συμπλήρωσης της Ενότητας Συγκατάθεσης (Consent Section) σε μια φόρμα αίτησης ή εγγραφής, ο σκοπός συλλογής δεδομένων για τον οποίο θα ζητείται η συγκατάθεσή σας θα παρουσιάζεται με ευκρινή και ευκόλως κατανοητό τρόπο, με τη χρήση σαφούς και απλής διατύπωσης.
 4. Σε περίπτωση άλλων ζητημάτων, δηλαδή της χρήσης των δεδομένων για σκοπούς πέραν του βασικού σκοπού, ο ειδικός σκοπός για τον οποίο ζητείται η συγκατάθεσή σας θα είναι σαφώς διακριτός από όλα τα υπόλοιπα θέματα (βλ. Άρθρο 9 ΓΚΠΔ).
 5. Όπου η συγκατάθεση παρέχεται από παιδί, θα πρέπει να δίνεται ή να εγκρίνεται από το πρόσωπο που ασκεί γονική μέριμνα ή/και έχει την επιμέλεια του τέκνου. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επαληθεύσει ότι η συγκατάθεση δόθηκε ή εγκρίθηκε από τον ασκούντα γονική μέριμνα (βλ. Άρθρο 8 ΓΚΠΔ).
 6. Η συγκατάθεση δύναται να ανακαλείται ανά πάσα στιγμή.
 7. Η ανάκληση της συγκατάθεσης είναι απλή και πραγματοποιείται μέσω της αποστολής email στον αρμόδιο Διευθυντή Προστασίας Δεδομένων. Η εντολή σας μέσω email θα εισακουσθεί, ωστόσο, ίσως σας ζητηθεί να συμπληρώσετε και να υπογράψετε μια φόρμα ανάκλησης συγκατάθεσης. Η φόρμα μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά ή να συναφθεί σε email (βλ. Consent Withdrawal Form, δηλ. τη φόρμα ανάκλησης συγκατάθεσης) σύμφωνα με τη συναφή διαδικασία (βλ. Consent Procedure, δηλ. τη διαδικασία της Εταιρείας σχετικά με τη λήψη συγκατάθεσης).
 8. Όπου η επεξεργασία πραγματοποιείται για πολλούς σκοπούς, η συγκατάθεση πρέπει να ανακαλείται σε σχέση με κάθε μεμονωμένο σκοπό. (βλ. Άρθρο 7 ΓΚΠΔ). Οι δραστηριότητες επεξεργασίας που εξαρτιούνταν από τη συγκατάθεση θα παύουν αμέσως καθώς ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων/ Διευθυντής Προστασίας Δεδομένων (ως υφίσταται, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή) ειδοποιεί τον αρμόδιο υπεύθυνο επεξεργασίας για την αλλαγή και ζητά την άμεση διακοπή της επεξεργασίας δεδομένων που καλύπτεται από την εν λόγω συγκατάθεση.
 9. Όπου το πρόσωπο είναι παιδί, ο ασκών τη γονική μέριμνα πρέπει να ανακαλεί τη συγκατάθεση (βλ. Άρθρο 8 ΓΚΠΔ) συμπληρώνοντας το Parent Consent Withdrawal Form, δηλ. τη φόρμα ανάκλησης συγκατάθεσης του γονέως.
 10. Η ανάκληση της συγκατάθεσης εκ μέρους ενός παιδιού μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά αφού η Εταιρεία επιβεβαιώσει το γνήσιο της ταυτότητας του προσώπου που υποβάλλει αίτημα ανάκλησης της συγκατάθεσης εκ μέρους ενός παιδιού.

Συνέπειες της ΜΗ παροχής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν

 1. Δεν είστε υποχρεωμένος/η να παράσχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν στην Εταιρεία. Ωστόσο, καθώς οι πληροφορίες αυτές είναι υποχρεωτικές ώστε η Εταιρεία να μπορεί να σας παρέχει τις υπηρεσίες της, να παραδίδει τα προϊόντα της και να επιδιώκει έννομα συμφέροντα, η Εταιρεία θα αδυνατεί να σας προσφέρει κάποια ή ίσως ακόμα και κανένα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας χωρίς αυτές τις πληροφορίες.
 2. Η Εταιρεία λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη το ιδιωτικό σας απόρρητο και λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο και προφύλαξη για να προστατεύει και να διασφαλίζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Η Εταιρεία εργάζεται σκληρά για να προστατεύει εσάς και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από τη μη εγκεκριμένη πρόσβαση, τροποποίηση, γνωστοποίηση ή καταστροφή και εφαρμόζει σειρά μέτρων ασφαλείας, όπως ενδεικτικά:
  1. Περιορισμό
  2. Επαλήθευση ταυτότητας
  3. Κρυπτογράφηση
  4. Ψευδωνυμοποίηση

Γνωστοποίηση

Η Εταιρεία επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή στις περιπτώσεις κοινοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε ένα τρίτο μέρος. Εάν η κοινοποίηση είναι απαραίτητη, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας.

Γνωστοποίηση

Η Εταιρεία δεν θα διαβιβάζει εν γνώσει της δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς σε τρίτα μέρη παρά μόνο αφού καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να λάβει τη συγκατάθεσή σας.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τρίτα μέρη για να παρέχει υπηρεσίες και επιχειρηματικές λειτουργίες. Ωστόσο, όλοι οι εκτελούντες την επεξεργασία που ενεργούν για λογαριασμό μας επεξεργάζονται τα δεδομένα σας σύμφωνα με την παρούσα δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου, την κρατούσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και άλλα προσήκοντα μέρα περί εμπιστευτικότητας και ασφάλειας.

Οι επαφές της Εταιρείας με τρίτες εταιρείες θα μεταβάλλονται ανάλογα με τις ανάγκες.

Συμβατικοί διακανονισμοί που ενσωματώνουν δεσμεύσεις αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να αναλαμβάνει η Εταιρεία θα αποτελούν μέρος όλων των διακανονισμών με τρίτα μέρη που συνεργάζονται βάσει σύμβασης με την Εταιρεία.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί επί του παρόντος διάφορα τρίτα μέρη που θα λαμβάνουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας. Στους τρίτους συνεργάτες που χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι εξής:

 1. Google
 2. Salesforce
 3. Marketo
 4. StudyLink
 1. Τα πιο κάτω δεδομένα παρέχουν περισσότερα στοιχεία για τους δύο (2) βασικότερους τρίτους συνεργάτες μας:
Τρίτη χώρα (εκτός ΕΕ) /διεθνής οργανισμός Για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η Εταιρεία:
 1. ελέγχει την Πολιτική και τις Διαδικασίες Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου των τρίτων μερών με τα οποία συνεργάζεται
 2. έρχεται σε άμεση επαφή μαζί τους αναφορικά με τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών και της προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου
 3. ελέγχει τους συμβατικούς διακανονισμούς προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα τρίτα μέρη συμμορφώνονται με το συναφές νομικό και κανονιστικό πλαίσιο περί προστασίας των δεδομένων, όπως με τον ΓΚΠΔ και τον Νόμο περί Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Αυστραλίας (Australian Privacy Act) του 1988
 4. ενσωμάτωσε σχετικούς διαδικτυακούς συνδέσμους για τη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ και τη νομοθεσία για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου σε συναφή εταιρικά έγγραφα και, όπου χρειάζεται, στο υλικό μάρκετινγκ
Microsoft: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Σιγκαπούρη, Ηνωμένο Βασίλειο Οι σύνδεσμοι προς τη Microsoft αναφέρονται πιο κάτω:
 1. https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
 2. https://privacy.microsoft.com/en-ca/privacy
 3. https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Privacy/gdpr/default.aspx
Amazon: Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδάς Οι σύνδεσμοι προς την Amazon αναφέρονται πιο κάτω:
 1. https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=468496
 2. https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/
 3. https://aws.amazon.com/compliance/eu-data-protection/

Διατήρηση και απόρριψη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν

Η Εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί πληροφορίες για πληθώρα λόγων σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, όπως αυτές προβλέπονται από τις Κρατικές και Ρυθμιστικές Αρχές. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια να μη διατηρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του απαραίτητου.

Η Εταιρεία εφαρμόζει μια επίσημη διαδικασία για την απόρριψη των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Πλήρεις λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου.

Περίοδος διατήρησης

Η Εταιρεία διαθέτει ένα επίσημο Πρόγραμμα Διαχείρισης Στοιχείων (Records Management Program) που ορίζει στο Πρόγραμμα Διατήρησης και Απόρριψης τη χρονική περίοδο διατήρησης (δηλ. αποθήκευσης) των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Οι περίοδοι διατήρησης διαφέρουν ανάλογα με το είδος των στοιχείων και ορίζονται στο Πρόγραμμα Διατήρησης και Απόρριψης Στοιχείων (Records Retention and Disposal Schedule).

Η Εταιρεία δεν διατηρεί ούτε αποθηκεύει στοιχεία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του απαραίτητου σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις περί αποθήκευσης συγκεκριμένων ειδών στοιχείων ή/και πληροφοριών.

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων

Ως άτομο που παρέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην Εταιρεία, είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι έχετε ορισμένα δικαιώματα αναφορικά με τη διαχείριση αυτών των πληροφοριών. Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα, το δικαίωμα διόρθωσης αυτών και το δικαίωμα στη λήθη.

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων

Οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την οποία έχουμε στην κατοχή μας ή επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τα εξής δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε το δικαίωμα να ζητάτε αντίγραφο των πληροφοριών που διατηρούμε σχετικά με εσάς. (Bλ. Αρχές Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Αυστραλίας (Australian Privacy Principles) Μέρος 5 και Άρθρο 15 ΓΚΠΔ)
 2. Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή. (Βλ. Αρχή Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Αυστραλίας (Australian Privacy Principle) αρ. 13 και Άρθρο 16 ΓΚΠΔ)
 3. Δικαίωμα στη λήθη – σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν από τα αρχεία μας τα δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς. (Βλ. Αρχή Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Αυστραλίας (Australian Privacy Principle) αρ. 2 και Άρθρο 17 ΓΚΠΔ))
 4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – υπό ορισμένες συνθήκες, έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων. (Βλ. Αρχή Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Αυστραλίας (Australian Privacy Principle) και Άρθρο 18 ΓΚΠΔ)
 5. Δικαίωμα στη φορητότητα –Στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ, ως πρόσωπο που κατοικεί στο Ην. Βασίλειο/ στην Ευρώπη, έχετε το δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων που διατηρούμε σχετικά με εσάς σε άλλον οργανισμό. Το δικαίωμα στη φορητότητα δεν υφίσταται σε άλλες γεωγραφικές περιοχές, ωστόσο, η Εταιρεία θα εξετάζει τα αιτήματα για φορητότητα των δεδομένων από άλλες γεωγραφικές περιοχές κατ’ουσίαν και λαμβάνοντας υπόψη το εύλογο του αιτήματος.
 6. Δικαίωμα εναντίωσης –Στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ, ως πρόσωπο που κατοικείτε στο Ην. Βασίλειο/ στην Ευρώπη, έχετε το δικαίωμα να αντιτεθείτε σε ορισμένα είδη επεξεργασίας όπως στο άμεσο μάρκετινγκ. Η Εταιρεία θα εξετάζει αιτήματα που υποβάλλονται στο πλαίσιο του δικαιώματος εναντίωσης από άλλες γεωγραφικές περιοχές κατ’ουσίαν και λαμβάνοντας υπόψη το εύλογο του αιτήματος.
 7. Δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης προφίλ –Στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ, ως πρόσωπο που κατοικείτε στο Ην. Βασίλειο/ στην Ευρώπη, έχετε το δικαίωμα να μην αποτελείτε αντικείμενο μιας απόφασης που λαμβάνεται αποκλειστικά και μόνο βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή που σας επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό. (Βλ. Άρθρο 22 ΓΚΠΔ). Η Εταιρεία θα εξετάζει αιτήματα που υποβάλλονται στο πλαίσιο του δικαιώματος εναντίωσης από άλλες γεωγραφικές περιοχές κατ’ουσίαν και λαμβάνοντας υπόψη το εύλογο του αιτήματος.
 8. Δικαίωμα στον δικαστικό έλεγχο: σε περίπτωση που η Εταιρεία αρνηθεί ένα αίτημα που υποβάλλετε στο πλαίσιο των δικαιωμάτων πρόσβασης, θα σας γνωστοποιηθεί ο λόγος άρνησης. (Βλ. Αιτιολογική σκέψη 142 ΓΚΠΔ και Γραφείο Αυστραλού Επιτρόπου Πληροφοριών (Office of the Australian Information Commissioner ή εν συντομία OAIC).
 9. Έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας όπως περιγράφεται στο Άρθρο 10 πιο κάτω.

Εταιρεία θα σας παρέχει απαντήσεις σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικώς αναγνώσιμη μορφή.

Τα αιτήματα πρόσβασης πρέπει να υποβάλλονται μέσω της Φόρμας Αιτήσεως Πρόσβασης του Υποκειμένου των Δεδομένων (Subject Access Request Form) που μπορείτε να καταφορτώσετε από τον πιο πάνω σύνδεσμο.

Τα αιτήματα που υποβάλλετε σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας όπως περιγράφονται πιο πάνω θα τυγχάνουν εύλογης φροντίδας και προσοχής. Θα σας ζητηθεί να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας πριν την εκπλήρωση κάθε αιτήματος προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία και ασφαλής διατήρηση των δεδομένων σας.

Καταγγελίες

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία επεξεργάζεται η Εταιρεία, έχετε κάθε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Εταιρεία. Θα χειριζόμαστε όλες τις καταγγελίες με δικαιοσύνη και διαφάνεια, χωρίς περιττές καθυστερήσεις.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από την Εταιρεία (ή από τρίτα μέρη που συνδέονται με την Εταιρεία) ή σχετικά με τον τρόπο χειρισμού της καταγγελίας σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία απευθείας:

 1. Στους εκπροσώπους της Εταιρείας για θέματα προστασίας δεδομένων, όπως:
  1. Στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) (Ην. Βασίλειο/ΕΕ)
  2. Στον Διευθυντή Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Manager) (όλες οι λοιπές περιοχές)
 2. Ορισμένες εποπτικές αρχές διαθέτουν επίσης διαδικασίες μέσω των οποίων μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία.

Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής καταγγελίας εμπεριέχονται στο έγγραφο Διαδικασία Υποβολής Καταγγελιών (Complaints Procedure).

Η Αυστραλία έχει ορίσει το Γραφείο Αυστραλού Επιτρόπου Πληροφοριών (Office of the Australian Information Commissioner ή εν συντομία OAIC) ως τη βασική Εποπτική Αρχή. Βλ. στοιχεία επικοινωνίας πιο κάτω.

Αυστραλία

ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ:

Γραφείο Αυστραλού Επιτρόπου Πληροφοριών

  Ιστότοπος: https://www.oaic.gov.au/

  Email: enquiries@oaic.gov.au

  Τηλ: 1300 363 992

  Ταχυδρομική διεύθυνση:
  GPO Box 5218
  Sydney NSW 2001

  Διεύθυνση γραφείου:
  Office of the Australian Information Commissioner
  Level 3, 175 Pitt Street
  Sydney NSW 2000

Το Ην. Βασίλειο/ η ΕΕ έχει ορίσει το Γραφείο Επιτρόπου Πληροφοριών (Office of the Information Commissioner ή εν συντομία OIC) ως τη βασική Εποπτική Αρχή. Εάν έχετε λόγους ανησυχίας σχετικά με τις πρακτικές της Εταιρείας σε σχέση με τα δικαιώματα πληροφόρησης, μπορείτε να υποβάλετε αναφορά στο ΟIC με τους εξής τρόπους:

 1. Καλώντας την ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ: +44 0303123113
 2. Μέσω ‘live chat’ στον σύνδεσμο:live chat

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο DPO@navitas.com

Οι αρμόδιες Εποπτικές Αρχές σε άλλες γεωγραφικές περιοχές εκτός Ην. Βασιλείου/ ΕΕ παρατίθενται πιο κάτω.

Τα στοιχεία επικοινωνίας διάφορων αρμόδιων υπηρεσιών για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία δημοσιεύονται στον σύνδεσμο για τις Αρχές Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου.

Στοιχεία επικοινωνίας των Αρχών Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου

Ανατρέξτε στον σύνδεσμο πιο κάτω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς θα επικοινωνήσετε με την αρμόδια Αρχή Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου στην περιοχή σας.Μάθετε περισσότερα

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Συχνές ερωτήσεις

Δεδομένα και πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται

 1. Η Εταιρεία συλλέγει δεδομένα και πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου:
  1. να λειτουργεί με αποτελεσματικότητα και
  2. να σας παρέχει την καλύτερη δυνατή εμπειρία με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας
 2. Παρέχετε μερικά από αυτά τα δεδομένα απευθείας σε εμάς, παραδείγματος χάριν όταν υποβάλλετε μια φόρμα αίτησης.
 3. Η Εταιρεία αποκτά κάποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν καταγράφοντας τον τρόπο αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε εσάς και στον ιστότοπό μας μέσω της χρήσης τεχνολογιών όπως τα «cookies» και οι αναφορές χρήσης δεδομένων.
 4. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για αποκλεισμό ή/και διαγραφή των cookies κατά την πρόσβασή σας στους ιστότοπους της Εταιρείας.
 5. Οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων που χρησιμοποιεί η Εταιρεία θα προσφέρουν επίσης δυνατότητες και ελέγχους προαιρετικής συμμετοχής και συγκατάθεσης.
 6. Επίσης, η Εταιρεία λαμβάνει πληροφορίες από τρίτα μέρη, παραδείγματος χάριν από γραφεία εύρεσης εργασίας.

Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 1. Ίσως καταστεί απαραίτητο να ζητήσει η Εταιρεία ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από εσάς. Σε περιπτώσεις που η Εταιρεία συλλέγει αυτά τα ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα ζητά μόνο για καθορισμένο σκοπό και η ρητή συγκατάθεσή σας αποκτάται μέσω επαληθεύσιμης υπογραφής.
 2. Μπορείτε να τροποποιήσετε ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και η Εταιρεία θα ικανοποιήσει το εν λόγω αίτημα αμελλητί, εκτός εάν υπάρχει έννομο συμφέρον ή νόμιμος λόγος για να μην το πράξει οπότε και η Εταιρεία θα σας ενημερώσει για την ύπαρξη αυτού του κωλύματος.
 3. Σε περίπτωση που η Εταιρεία πρέπει να συλλέξει πληροφορίες που ανήκουν σε ειδική κατηγορία, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε εγγράφως την άδειά σας προς την Εταιρεία να το πράξει.

Πώς χρησιμοποιεί η Εταιρεία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν

 1. α) Η Εταιρεία θα επεξεργάζεται (συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί) τις πληροφορίες που παρέχετε με τρόπο που συνάδει με το συναφές κανονιστικό πλαίσιο, όπως είναι οι Αρχές Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Αυστραλίας (Australian Privacy Principles) και ο ΓΚΠΔ.
 2. Η Εταιρεία θα επιδιώκει να τηρεί ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς και μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο.
 3. γ) Η Εταιρεία υποχρ
Your browser is out-of-date.

Please update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×